142 mln na inwestycje w Suwałkach. Projekt Budżetu Miasta na 2018 rok

inwestycje.suwałki.org - Suwalskie InwestycjeRekordowy, prospołeczny, prorozwojowy – to trzy główne hasła jakimi można opisać Projekt Budżetu Miasta na 2018 rok. Budżet przekraczający 0,5 mld zł, znaczące podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi, a także rekordowe nakłady na inwestycje sięgające ponad 140 mln zł – to tylko kilka z propozycji planu dochodów i wydatków Miasta Suwałki, który zostanie przedłoży radnym Rady Miejskiej.

źródło: materiały prasowe UM Suwałki

W poniedziałek (20.11) na konferencji prasowej w ratuszu propozycję budżetu zaprezentował dziennikarzom Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Dochody to 452.178.332 zł, bieżące – 383.866.097 zł, majątkowe – 68.312.235 zł, min.: środki z Unii Europejskiej – 48.520.710 zł, środki z Budżetu Państwa – 2.700.000 zł, środki od przedsiębiorców – 10.750.000 zł.

Wydatki to 503.735.863 zł, bieżące – 361.346.874 zł, majątkowe – 142.388.989 zł.

Deficyt czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami to 51.557.531 zł. Zostanie on pokryty z następujących środków:

- kredyt – 45.536.248 zł
- wolne środki – 5.674.063 zł
- pożyczka z NFOŚ i GW – 347.220 zł

– To rekordowy budżet w historii Suwałk. Olbrzymi nacisk położyliśmy w nim na ludzi, na naszych mieszkańców. Wiele zapisów budżetu jest dedykowanych bezpośrednio dla nich – powiedział Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk w trakcie konferencji.

Podwyżki wynagrodzeń:

- 3.967.166 zł – podwyżki dla 1.461 pracowników samorządowych (wzrost funduszu płac o 6,88%),
- 12% – wzrost wynagrodzeń najniżej zarabiającym (poniżej 2.500 zł brutto),
- 8%, 5%, 3% – pozostali pracownicy – wzrost płac w zależności od wysokości wynagrodzenia (wyższe wynagrodzenie, niższa podwyżka)
- 2.550.000 zł. – 5% wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od m-ca kwietnia 2018 r.
- 2.225.391 zł – środki na odprawy emerytalne i inne świadczenia pracownicze,

- Zniesienie odpłatności za pobyt dzieci, będących mieszkańcami Suwałk, w miejskich przedszkolach,
- Podatki i opłaty lokalne na niezmienionym poziomie (podatek od nieruchomości – od 2014 roku, podatek od środków transportowych – od 2013 roku, opłata za odpady komunalne – od II kwartału 2014 roku),
- Nie planuje się wzrostu opłat za energię cieplną, opłat za wodę i ścieki, opłat za komunikację miejską.
- Wzrost środków na budżet obywatelski – do 2.600.000 zł.- 0,51 % budżetu miasta.
- Dotacje na rzecz organizacji pozarządowych- 5.261.522 zł.
- Dotacje z budżetu miasta:

- na ochronę zabytków – 200.000 zł
- na zmianę źródeł ciepła – 200.000 zł
- na modernizację rodzinnych ogrodów działkowych – 100.000zł.

- Zabezpieczenia środków oraz ulgi na rzecz seniorów – Dom Dziennego Pobytu „Kalinka”, kluby seniora, Suwalska Rada Seniorów.

Jak co roku spodziewany jest wzrost dochodów z podatku PIT i CIT. Względem roku 2017 wzrośnie on o ponad 5 milionów złotych. Jest to pozycja, która w dochodach Suwałk zwiększa się już od kilku lat. – Rośnie nam zarówno baza podatników oraz pieniądze, które wpływają do kasy miejskiej z tytułu podatku dochodowego. To oznacza, że cały czas poprawia się sytuacja gospodarcza miasta oraz dynamicznie rozwija się rynek pracy – poinformował Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Kolejnym korzystnym trendem jest fakt, że przyszłoroczny budżet, tak jak w poprzednich latach, zakłada nadwyżkę dochodów bieżących nad bieżącymi wydatkami. Nadwyżka ta wyniesie prawie 22,5 miliona złotych.

Wydatki majątkowe w przyszłym roku miałyby wynieść ponad 142 miliony złotych. Są to rekordowe nakłady na inwestycje, a ich część to aż 28,3% całego Budżetu Suwałk.

źródło: materiały prasowe UM Suwałki