Ponownie zapytaliśmy Prezydenta o plany i inwestycje w naszym mieście

Ponownie zapytaliśmy urzędującego Prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza o interesujące Państwa tematy i najczęściej zadawane pytania, które kierujecie do nas za pośrednictwem facebooka i na nasz adres mailowy. Poruszyliśmy m.in. kwestie inwestycji drogowych, nowych murali, zieleni miejskiej, nowych boisk i placów zabaw czy likwidacji torowiska i rewitalizacji terenów kolejowych w centrum miasta. Za wszystkie pytania dziękujemy i dzisiaj prezentujemy odpowiedzi.

Suwalskie Inwestycje

Czy planowana budowa pierwszego osiedlowego boiska sportowego przy ul. Putry będzie początkiem serii tego typu inwestycji osiedlowych? Jeśli tak, to w jakich lokalizacjach możemy się spodziewać kolejnych wielofunkcyjnych boisk sportowych?

Co roku bardzo dużo pieniędzy kierujemy na przebudowę i modernizację infrastruktury sportowej w naszym mieście. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat w Suwałkach powstały zupełnie nowe, 3 boiska przyszkolne. W ramach Budżetu Obywatelskiego zmodernizowano boisko przy Zespole Szkół nr 7. Rozpoczęła się warta blisko 12 milionów złotych przebudowa stadionu lekkoatletycznego. W tym roku powstanie nowe boisko przy Zespole Szkół nr 9 oraz Parkour Park przy Zalewie Arkadia.

Suwalski samorząd ma już kolejne plany związane z modernizacją infrastruktury sportowej. Być może uda się je zrealizować już w ciągu najbliższych 2-3 lat. Mowa tu o: budowie kompleksu kortów tenisowych obok Zalewu Arkadia, modernizacji boisk bocznych na stadionie piłkarskim przy Zarzeczu oraz budowie wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół nr 10. W najbliższych latach planujemy również modernizację boisk przy ZST.

Te wszystkie inwestycje należy postrzegać jako całość. Są to inwestycje realizowane za pieniądze publiczne i należy przez to rozumieć, że dostępne są dla każdego mieszkańca Suwałk.

Budowa boiska przy ul. Putry nie jest przypadkowa. Jest to jedno z największych i najgęściej zaludnionych osiedli w Suwałkach. O tę inwestycję zabiegali zarówno mieszkańcy jak i radni Rady Miejskiej w Suwałkach. Jeżeli będą docierały do nas sygnały o potrzebie kolejnych tego typu obiektów to na pewno takie sygnały zostaną wnikliwie przeanalizowane i w miarę możliwości zrealizowane.

Suwalskie Inwestycje

Czy miasto zamierza budować kolejne bezpieczne place zabaw wzorem tych powstających przy ul. Putry bądź okolicach zalewu Arkadia lub akwaparku?

Budowa Miejskiego Placu Zabaw przy Aquaparku była inicjatywą mieszkańców Suwałk zgłoszoną w ramach Budżetu Obywatelskiego. I Etap tego placu został wykonany w 2014 roku, a na II Etap i finalne dokończenie prac w tym miejscu ogłosiliśmy właśnie przetarg i chcemy to wykonać do końca lipca 2015 roku.

Inwestowanie w place zabaw jest niewątpliwie potrzebną inwestycją, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie mieszka lub spędza swój wolny czas wielu rodziców z dziećmi. Trzeba przy tym jednak pamiętać, że jest to droga infrastruktura zarówno jeżeli chodzi o budowę jak i późniejsze utrzymanie i konserwację.

Myślę, że poczynając od 2014 roku, a kończąc na inwestycjach tegorocznych uda nam się zaspokoić potrzeby Suwalczan związane z zapotrzebowaniem na tego typu infrastrukturę. Należy pamiętać, że oprócz dużego Placu przy Aquaparku powstało też miejsce zabaw dla dzieci na zmodernizowanym Placu Marii Konopnickiej, uzupełniono o nowe elementy Plac Zabaw nad Zalewem, powstał nowoczesny Plac Zabaw przy ul. Putry, a w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014 wybudowano Planetę Zabaw i Sportu w Zespole Szkół nr 3.

Jednak jeżeli Suwalczanie uznają, że to za mało to zachęcam wszystkich by swoje propozycje związane z takimi inwestycjami kierowali na przykład do Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. Nawet jeżeli taka inicjatywa nie zdobędzie wymaganej liczby głosów to poznamy przynamniej, jakie są potrzeby związane z tego typu inwestycjami.

Suwalskie Inwestycje

Kiedy możemy spodziewać się modernizacji parku zlokalizowanego przy dworcu PKP?

Na teren przylegający do dworca PKP mamy obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Jego potencjalna realizacja ingerowałaby w układ drogowy przy tym parku. Z uwagi na fakt iż plan przewiduje rozwiązania docelowe, których realizacja jest uzależniona od decyzji PKP co do przyszłości dworca kolejowego, miasto obecnie nie planuje modernizacji okolic dworca oraz przylegających do niego terenów.

Do czasu ostatecznych rozstrzygnięć zaplanujemy wykonanie prac poprawiających wygląd tego miejsca jednak odbędzie się to bez większych nakładów finansowych.

Suwalskie Inwestycje

Jak przedstawia się na dzień dzisiejszy rozbudowa parku handlowego Wigry przy ul. Armii Krajowej? Czy miasto posiada jakieś informacje dotyczące planów inwestora?

Z informacji, które posiada Urząd Miejski w Suwałkach wiemy, że sieć Carrefour, która miała wybudować swój sklep obok marketu OBI na chwile obecną nie planuje realizować swojej inwestycji.

Suwalskie Inwestycje

Kiedy planowana jest przebudowa ul. Przytorowej?

Rzeczywiście stan techniczny jezdni ul. Przytorowej jest w opłakanym stanie. W tym roku wyremontowane zostanie skrzyżowanie ul. Utrata z ul. Przytorową. W ramach tej inwestycji powstaną nie tylko nowe chodniki i sygnalizacja świetlna ale również, fragment nowej jezdni. Niedaleko ul. Przytorowej zostanie zrealizowana jeszcze jedna inwestycja czyli budowa ul. Szkolnej. Planujemy też przebudowę ul. Sejneńskiej na całej długości w latach 2016-2017, w tym także skrzyżowanie (rondo) z ul. Przytorową.

W załączniku inwestycyjnym na ten rok nie znajdują się żadne inne prace związane z poprawą stanu ul. Przytorowej. Jednak w przyszłych latach z pewnością trzeba będzie poczynić kroki by poprawić stan tej drogi. Remont czy modernizacja ul. Przytorowej będzie zrealizowana po opracowaniu w porozumieniu z PKP Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego regionu Miasta. Prace planistyczne zostały rozpoczęte ale przebiegają bardzo wolno z uwagi na trudną współpracę z władzami PKP.

Na chwilę obecną priorytetem inwestycyjnym suwalskiego samorządu jest modernizacja i budowa dróg na osiedlach domów jednorodzinnych. Tylko w przeciągu ostatnich dwóch lat wybudowanych zostało kilkanaście ulic na osiedlach Hańcza i Zielona Górka. W tym roku dalej inwestujemy w osiedle Hańcza. Mamy podpisane umowy, opiewające na ponad 3 miliony zł. Chcemy też wybudować ul. Zastawie.

Suwalskie Inwestycje

Jakie są plany miasta dotyczące zagospodarowania zieleni miejskiej? Czy miasto posiada jakiś kompleksowy program dotyczący tej kwestii czy są to działania doraźne? Czy planowana jest realizacja nowych zielonych skwerów/mini parków/placów (oprócz znanych już planów realizacji placu przy akwaparku i zagospodarowania bulwarów Czarnej Hańczy)?

Nie posiadamy w tej chwili żadnego kompleksowego programu dotyczącego zagospodarowania zieleni miejskiej.

Pracujemy jednak nad innym dokumentem, który dotyczyć będzie rewitalizacji całego Miasta. Program ten zakładał będzie również rewitalizację terenów zielonych. Jaki będzie kształt tego dokumentu? Propozycję tego dokumentu na pewno poddamy konsultacjom społecznym. Wtedy wszyscy Suwalczanie poznają jego wygląd i będą mogli zapoznać się z treścią, a także wnieść do niej swoje uwagi.

Suwalskie Inwestycje

Czy w świetle ostatnich informacji dotyczących budowy centrum akademickiego PWSZ przy ul. Ogrodowej, miasto planuje lepsze skomunikowanie tego miejsca poprzez budowę w tej okolicy nowych dróg?

W tym roku zostanie opracowana dokumentacja potrzebna do budowy Pięknej, Ogrodowej, Miodowej Kołataja i Żytniej. Dzięki tej dokumentacji chcemy już w przyszłym roku przystąpić do realizacji I etapu tej inwestycji tj. budowy ul. Pięknej i Ogrodowej. W kolejnych latach będziemy sukcesywnie przebudowywali ulice w tej części Miasta co z pewnością wpłynie na lepsze skomunikowanie planowanej przez PWSZ inwestycji z resztą Suwałk.

Suwalskie Inwestycje

Kiedy realnie możemy spodziewać się likwidacji torowiska w centrum miasta i pierwszych działań związanych z rewitalizacją tego terenu?

Tak naprawdę, sprawa związana z likwidacją torowiska centrum Suwałk nie jest bezpośrednio zależna od suwalskiego samorządu. Co nie znaczy, że nie robimy nic w sprawie uwolnienia tych terenów i wykorzystania tego dużego obszaru Miasta do innych celów.

W 2011 roku z inicjatywy Miasta zostało podpisane porozumienie z PKP SA i PKP PLK w sprawie wspólnych działań dot. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kolejowych, w tym obejmujących rejon nowego dworca.

W styczniu 2014r. została podjęta przez Radę Miejską w Suwałkach uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kolejowych.

Obecnie trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ale przebiegają bardzo wolno. Są już wprawdzie wstępne propozycje i szkice koncepcyjne tego co miałoby się znajdować w tej części Miasta. Miejscy planiści proponują by zlokalizować tam duże i nowoczesne osiedle w zabudowie wielorodzinnej wraz z usługami.

Trzeba jednak zdać sobie sprawę z tego, że dopóki nie zostanie wyznaczona i wybudowana linia kolejowa Rail Baltica trudno będzie mówić o jakiejkolwiek zmianie na terenie pomiędzy ul. Przytorowa i Kolejowa.

Suwalskie Inwestycje

Czy miasto rozważa powstanie w mieście projektów typu "street art" czyli sztuki ulicznej np. nowych murali?

Pierwszy mural w Suwałkach powstał rok temu a jego odsłonięcie nastąpiło w Dni Suwałk. Inicjatywa spotkała się z pozytywnym przyjęciem przez mieszkańców Suwałk i zainspirowała Suwalczan do powstania kolejnych murali.

W tym roku zakładamy namalowanie aż dwóch murali. Jeden miałby powstać na którymś z bloków przy ulicy Alfreda Wierusza Kowalskiego i byłby bezpośrednio związany z postacią tego artysty. Nie będzie to przypadkowe działanie ponieważ rok 2015 jest rokiem Alfreda Wierusza – Kowalskiego.

Drugi Mural miałby znaleźć się na ul. Noniewicza na szczytowej ścianie elewacji kamienicy vis a vis byłej siedziby Młodzieżowego Domu Kultury. Tutaj namalowanyby został projekt, który w ubiegłorocznym głosowaniu zajął II miejsce. Jego autorem jest Suwalczanin, a projekt przedstawiał postaci historycznie związane z Suwałkami wyglądające z okien.

Mam nadzieję, że uda nam się zrealizować oba projekty, co w efekcie stanie się działaniem cyklicznym.

Suwalskie Inwestycje

Jakie są plany miasta co do zniszczonej i nieużytkowanej kamienicy przy ul. Waryńskiego 4?

Nieruchomość ta została przygotowana do sprzedaży. Wkrótce przetarg.

Suwalskie Inwestycje

Czy miasto planuje przebudowę ul. Hamerszmita w ramach dokończenia tzw. budowy Placu Europejskiego? W jakiej perspektywie czasowej możemy spodziewać się tej przebudowy?

Dokończenie Placu Europejskiego bez wątpienia poprawiłoby estetykę tej części Miasta poprzez zapewnienie jednolitego wyglądu całego kwartału ulic wokół Parku Konstytucji 3 Maja.

Jednak przebudowanie ul. Hamerszmita oraz parkingów za muszlą koncertową byłoby drogą inwestycją. Realizacja takiego zadania byłaby jedynie możliwa przy pozyskaniu środków zewnętrznych. We wciąż jeszcze nie rozpoczętej perspektywie Unii Europejskiej na lata 2014-2020 raczej trudno będzie znaleźć środki, które można by było przeznaczyć na taką inwestycję. Niemniej jednak jeżeli pojawi się taka możliwość to przeanalizujemy to ponieważ posiadamy sporządzony kilka lat temu projekt techniczny. Głosy mieszkańców co do zasadności przebudowy tej ulicy są podzielone.

Suwalskie Inwestycje

Czy miasto rozważa przebudowę ul. Kościuszki na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wigierskiej w stylu który nawiązywałby do odcinka tej ulicy przy Parku Konstytucji 3-go Maja?

Są takie plany – na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wigierskiej jak i od ul. Chłodnej do ul. Dwernickiego. Realizacja tych inwestycji nie jest jednak przewidziana przynamniej w ciągu najbliższych 2-3 lat. Termin realnej budowy uzależniony jest od pozyskania zewnętrznych środków finansowych na ten cel.

Suwalskie Inwestycje

W jaki sposób i ewentualnie kiedy miasto chciałoby zagospodarować teren wokół zalewu „Żwirek” położonego w niedalekim sąsiedztwie dawnej żwirowni na terenie której odbywają się zawody motocrossowe?

Obszar wokół tego zbiornika wodnego będzie objęty planem rewitalizacji, o którym wspomniałem wcześniej.

Już od dłuższego czasu myślę nad tym by wydzierżawić tę część Miasta prywatnemu inwestorowi, który być może zechciałby na tych terenach stworzyć tereny rekreacyjne.

W ciągu najbliższych kilku lat przy ul. Sikorskiego powstanie duże osiedle, na którym zamieszka ponad 400 rodzin. Ta inwestycja właśnie się rozpoczęła. Oznacza to, że zamieszka tam bardzo dużo ludzi, a taki teren w tym miejscu na pewno by się przydał.

W związku z moimi planami spotykam się już z właścicielami sąsiednich działek i prowadzę rozmowy na temat wykorzystania gruntów zlokalizowanych wokół zalewu „Żwirek”. Jednak jest jeszcze za wcześnie by mówić tu o jakichś konkretnych rozwiązaniach.