Ruszyło duże wydarzenie biznesowe w Suwałkach - II edycja Forum Biznesowego Pogranicza

inwestycje.suwałki.org - Suwalskie InwestycjeForum Biznesowe Pogranicza poświęcone branży rolno – spożywczej przyciągnęło do miasta przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej nie tylko z Polski ale też Litwy i Rosji. Bardzo silnie reprezentowane jest również środowisko przedsiębiorców. Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk otwierając konferencję zwrócił uwagę, że branża rolno-spożywcza jest siłą napędową nie tylko Suwałk, ale też tej części Europy.

źródło: materiały prasowe UM Suwałki

– Form jest miejscem wymiany doświadczeń i spostrzeżeń. Suwałki to miasto upatrujące swój rozwój we wzroście gospodarczym, dlatego miejscowy samorząd od lat wspiera przedsiębiorców – powiedział na rozpoczęcie konferencji Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk. – Naturalną branżą dla naszego regionu jest branża rolno – spożywcza. W Suwałkach mamy wiele firm działających w tej gałęzi gospodarki: Mispol, Animex czy Mlekpol – dodał Prezydent.

Patronatem Honorowym Forum Biznesowe Pogranicza objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego reprezentował w Suwałkach Waldemar Guba z Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju.

– Mamy duże konkurencyjne gospodarstwa rolne i żywność wysokiej jakości. To siła polskiej wsi. Musimy też pamiętać o zagrożeniach i je analizować. Właśnie w tym celu powstał Pakt dla Polskiej Wsi – mówił Guba.

Patronatem Honorowym konferencję objął również Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski.

– Suwałki same w sobie tworzą centrum. Są głównym miejscem na mapie tej dynamicznie rozwijającej się części kraju. Cieszę się, że to miasto swój rozwój widzi właśnie w branży rolno – spożywczej – powiedział Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski.

– Suwałki w życiu gospodarczym regionu odgrywają bardzo ważną rolę. To właściwe miejsce do tego by prowadzić rozmowy i dyskusje na temat rozwoju branży rolno – spożywczej – podsumował Jerzy Leszczyński Marszałek Województwa Podlaskiego, który również wziął udział w otwarciu Forum Biznesowego Pogranicza.

Obszar Suwalszczyzny ma charakter rolniczy. Użytki rolne stanowią ok. 70% powierzchni. Na obszarze tym działa 10 659 gospodarstw rolnych. Dominują indywidualne gospodarstwa rolne o średniej pow. 15,2 ha (8,5 ha w kraju).

Rozwija się tu przemysł spożywczy szczególnie mięsny i mleczarski o wysokiej jakości wytwarzanych produktów. Czyste środowisko naturalne sprzyja możliwości wytwarzania czystej ekologicznie żywności.

Tworzący się nowy rynek w aglomeracjach na produkty lokalne, tradycyjne, ekologiczne, powoduje, że w ostatnich latach coraz bardziej dostrzegalny jest rozwój branży przetwórczej o małej skali, generując nowe możliwości zarobkowania dla małych producentów.

O sile rolnictwa regionu decyduje prowadzona tutaj produkcja przemysłowa. Produkty lokalne, regionalne, ekologiczne dysponują dużym potencjałem rozwojowym, z dużymi rezerwami wzrostu
w przyszłości, jednakże w chwili obecnej nie są źródłem dominujących przychodów rolnictwa subregionu w skali całego sektora.

Założenia Forum Biznesu Pogranicza: to promocja potencjału gospodarczego Suwałk i Polski Północno-Wschodniej, przyczynienie się do większej rozpoznawalności atutów gospodarczych tego regionu kraju, promocja Suwałk jako miasta kojarzonego z turystyką kongresową.

źródło: materiały prasowe UM Suwałki