Zapytaliśmy Prezydenta o plany i inwestycje w naszym mieście

Zapytaliśmy urzędującego Prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza o interesujące Państwa tematy i najczęściej zadawane pytania, które kierujecie do nas za pośrednictwem facebooka i na nasz adres mailowy. Poruszyliśmy m.in. kwestie rewitalizacji starego miasta, rozbudowy obiektów sportowych czy zagospodarowania terenów wzdłuż Czarnej Hańczy. Za wszystkie pytania dziękujemy i dzisiaj prezentujemy odpowiedzi.

Suwalskie Inwestycje
Jakie są plany rewitalizacji suwalskiej starówki w perspektywie trzech kolejnych lat? Które z kamienic będą remontowane jako pierwsze? Czy przewidziane są jakiekolwiek wyburzenia?

W I etapie, który zamierzamy zrewitalizować będzie kwartał ulic Kościuszki, Wesoła, Wigierska. Pilnego remontu wymaga m.in. kamienica przy Kościuszki 16 czyli dom, w którym się urodził Alfred Wierusz Kowalski.

II etap rewitalizacji obejmie kwartał ulic Kościuszki, Noniewicza, Dwernickiego, Chłodna. Można powiedzieć, że w tym miejsce trwają już prace, chociażby te na ulicy Muzycznej. Mimo wszystko kilka kamienic wymaga w tej części Miasta pilnego remontu.

Suwalskie Inwestycje

Jak wyglądają plany budowy parku linowego i kortów tenisowych w okolicach zalewu Arkadia? Czy istnieją inne realne plany aby uatrakcyjnić to miejsce?

Jeżeli chodzi o budowę parku linowego w sąsiedztwie zalewu Arkadia od razu mogę poinformować, że ten plan jest już nieaktualny. Postanowiliśmy zrezygnować z realizacji tej inwestycji.

Mam natomiast dobrą informację dla sympatyków tenisa. Jeszcze w tym roku zlecimy opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej związanej z budową krytych kortów tenisowych w sąsiedztwie zalewu, dokładnie w tym samym miejscu w którym znajdują się obecne zniszczone już korty.

To nie jedyny pomysł na zmiany przy Zalewie Arkadia. W głosowaniu na Suwalski Budżet Obywatelski 2015 Suwalczanie zdecydowali, że chcą by w sąsiedztwie Zalewu, od strony ul. Zastawie, powstał Parkour Park – czyli miejsce do ćwiczeń sprawnościowych dla młodzieży. Taki obiekt wybudujemy w tym roku.

Suwalskie Inwestycje

Jakie są plany miasta co do terenów pokoszarowych przy ul. Pułaskiego?

Całe to miejsce w ciągu kilku ostatnich lat przeszło ogromną metamorfozę. Powstał Aquapark i SOK. W jednym z budynków pokoszarowych powstaje nowoczesny Hotel ,a obok niego budujemy Miejski Plac Zabaw. Również w sąsiedztwie tych inwestycji swoją siedzibę wybudowała Gmina Suwałki. Ta część Suwałk potrzebuje jeszcze trochę nakładów pracy.

Po pierwsze przydałoby się uporządkować teren wokół kamienicy przy Pułaskiego 24E. Już dwukrotnie w ramach Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy zgłaszali potrzebę uporządkowania tego miejsca. Trzeba tam wybudować parkingi i drogi. To będzie jedno z ważniejszych zadań Miasta.

Kolejne - to dokończenie, jeszcze w tym roku, budowy Miejskiego Placu Zabaw pomiędzy Aquaparkiem, a powstającym Hotelem. Będą to praktycznie wszystkie prace jakie swoimi kosztami zrealizuje nasz samorząd. Reszta należeć będzie do innych podmiotów, które są właścicielami działek w tej części Suwałk, a jest ich sporo: sieć sklepów Intermarche, Agencja Mienia Wojskowego, Ełcka Kuria, a także prywatni przedsiębiorcy.

Suwalskie Inwestycje

Jakie są plany dotyczące remontu elewacji budynków przy ul. Noniewicza w których mieścił się dawny ROKiS i hotel Suwalszczyzna? Pozostałe kamienice wokół placu M. Konopnickiej doczekały się już remontów. Remont elewacji tych budynków miał zostać przeprowadzony w 2014 roku. Kiedy możemy oczekiwać rozpoczęcia prac przy ww. budynkach?

Na pewno w tym roku zostanie wymieniony dach na budynku SOK przy ul. Noniewicza. Taka pozycja jest zapisana w tegorocznym Budżecie Miasta Suwałki na 2015 rok. Jeżeli chodzi zaś o remont elewacji obu obiektów to musimy najpierw przygotować dokumentację techniczną, a następnie próbować znaleźć środki zewnętrzne na sfinansowanie tej inwestycji. W nowym rozdaniu środków z Unii Europejskiej bardzo duży nacisk kładzie się na inwestowanie w poprawę efektywności energetycznej budynków. Jestem przekonany, że uda nam się sprawnie zrealizować tę inwestycję zaraz po uruchomieniu Programów Operacyjnych Unii Europejskiej na 2014-2020.

Suwalskie Inwestycje

Budynek starego browaru przy ul. Wigierskiej od lat popada w ruinę. Czy miastu znane są plany inwestora dotyczące przyszłości tego zabytku?

Właściciel obiektu kilkakrotnie był wzywany do zabezpieczenia zabytkowego obiektu browaru. Niestety obiekt popada w coraz większą ruinę, a kolejne prośby związane z uporządkowaniem tego miejsca pozostają bez odpowiedzi. Nie są nam też znane obecne plany inwestora co do tego budynku. W minionych latach właściciele tego terenu sądowali w Urzędzie Miejskim możliwość zlokalizowania w tym miejscu sklepu wielko powierzchniowego. Uzyskali wówczas odpowiedź odmowną.

Suwalskie Inwestycje

Czy zapowiadane przez Prezydenta tzw. „odwrócenie miasta do rzeki” będzie procesem planistycznym opartym o konkurs architektoniczny tak aby nadać temu miejscu wyjątkowy charakter czy owe odwrócenie to tylko budowa ścieżek rowerowych, alejek, itp.?

Ogłoszenie konkursu jest to bardzo dobry pomysł. Przedyskutuje tę idee z Wydziałem Architektury i Gospodarki Przestrzennej. Myślę, że przeprowadzenie takiego konkursu pozwoli nam na wyłonienie w drodze późniejszych konsultacji społecznych z mieszkańcami najlepszej formy zagospodarowania terenów nadrzecznych.

Suwalskie Inwestycje

Czy w planach na najbliższe lata jest rozbudowa zachodniej trybuny stadionu przy ul. Zarzecze? Taka przebudowa zakłada budowę kompletnie nowego obiektu z usunięciem obecnego wału ziemnego czy modernizację obecnej trybuny? Z jakich środków realizowana byłaby taka inwestycja?

Chciałbym poprawić wygląd i funkcjonalność trybuny zachodniej na naszym stadionie piłkarskim. Pierwszoligowe Wigry Suwałki oraz kibice zasługują by rozgrywać i podziwiać mecze na profesjonalnym stadionie. Niestety w przyszłym rozdaniu środków UE na lata 2014-2020 może zabraknąć pieniędzy na takie inwestycje jak modernizacja stadionów. Dlatego będę poszukiwał innych źródeł finansowania.

Już od jakiegoś czasu myślę, o realizacji kolejnej inwestycji przy ulicy Zarzecze. Przede wszystkim chciałbym by zmienił się standard boisk bocznych na tym stadionie: sztuczna nawierzchnia, oświetlenie być może zadaszenie. Wiem, że Ministerstwo Sportu i Turystyki chce uruchomić specjalny fundusz na dofinansowanie takich zadań. Jeżeli udałoby się pozyskać pieniądze na tę inwestycję z pewnością uda się ją zrealizować. Lepsze warunki szkoleniowe na tym stadionie przełożą się również na umiejętności trenującej tam młodzieży, a w efekcie na wyniki naszych Wigier.

Suwalskie Inwestycje

Ostatnio Prezydent wypowiedział się o możliwości rozbudowy hali OSiR przy ul. Wojska Polskiego. Jak by miała wyglądać taka rozbudowa? Jaką docelowo pojemność miałaby hala? Czy taka inwestycja byłaby opłacalna względem poniesionych kosztów do zwiększonej pojemności?

W najbliższym czasie zlecę opracowanie tej sprawy naszym architektom oraz inspektorom Wydziału Inwestycji. Jeżeli taka rozbudowa będzie możliwa będę chciał poznać jej możliwe koszty. Wtedy dopiero będzie można mówić o opłacalności tej inwestycji.

Suwalskie Inwestycje

Czy rewitalizując całe kwartały zabudowy miejskiej, co widzimy na przykładzie terenu zlokalizowanego w kwartale ulic Pułaskiego, Świerkowej, Jana Pawła i Podhorskiego, miasto ma jakiś pomysł na współpracę z prywatnymi podmiotami tak, aby zadbały one o estetykę terenów na których prowadzą swoją działalność? Chodzi np. o teren firmy budowlanej tuż obok Parafii pw. Chrystusa Króla i nieestetycznego budynku warsztatu samochodowego położonego pomiędzy hotelem Loft a siedzibą UG Suwałki. W tym momencie wymienione lokalizacje wyglądają co najmniej nieodpowiednio do otaczającej nowoczesnej zabudowy.

W większości przypadków Miasto nie ma żadnego wpływu na to jak wygląda prywatny obiekt. Jeżeli jest to rażący nieporządek Straż Miejska może ukarać mandatem właściciela działki, który nie dba o jej estetykę. Co do wyglądu nieruchomości możemy jedynie wezwać właściciela do uporządkowania obiektu.

Obiekt, w którym mieścił się warsztat samochodowy leżący pomiędzy Hotelem Loft, a siedzibą Urzędu Gminy jest własnością właśnie Urzędu Gminy. Podmiot, który prowadził tam działalność przeniósł ją na ul. Młynarskiego. Nie posiadam niestety informacji, jakie plany względem tego, opuszczonego już teraz budynku, ma Urząd Gminy Suwałki. Trzeba w tej sprawie kontaktować się z Tadeuszem Chołko, Wójtem Gminy Suwałki.

Suwalskie Inwestycje

Jakie są plany miasta co do dużego niezagospodarowanego terenu między ulicami Reja a Pułaskiego?

W planie zagospodarowania przestrzennego dla tej części Miasta widnieje zapis o przeznaczeniu tej części Miasta na Teren Usług Publicznych. Teren ten stanowi rezerwę na lokalizację Sali widowiskowo-sportowej. Na chwilę obecną miasto nie ma skonkretyzowanych planów jej budowy.