Fotorelacja: Tereny zielone nad Zalewem Żwirek przewidziane do rewitalizacji